فرم فاکتور تولید کنندگان

همکار خونه‌ای عزیز توجه داشته باشید قیمتی که در این فاکتور ثبت می‌کنید، قیمت نهایی و فروش محصولات شما در کارخونه می‌باشد.

لطفا قیمت ها به تومان باشند.