کار.خونه تهران

میدان آزادی اتوبان لشکری جنب مترو بیمه کارخانه نوآوری آزادی کارگاه هفت و هشت فروشگاه کار.خونه

تلفن : ۰۹۳۹۳۹۳۸۲۰۰

کار.خونه اصفهان

خیابان حکیم نظامی خیابان سنگتراشهای غربی روبروی کلیسای میناس

تلفن : ۰۹۳۳۲۲۰۸۲۰۰

کار.خونه کیش – دکان ره آورد

محله سفین جنب خانه بومیان کیش

تلفن : ۰۹۳۸۳۸۰۸۷۱۳