ثبت فاکتور تولیدکنندگان

همکار خونه‌ای عزیز توجه داشته باشید قیمتی که در این فاکتور ثبت می‌کنید
قیمت نهایی و فروش محصولات شما در کارخونه می‌باشد.

لطفا قیمت ها به تومان باشند.

«لطفاً در قسمت پایین فاکتور قوانین کار.خونه رو مطالعه نمایید»