کار.خونه مرداد ۱۳۹۹ در کارگاه هفت و هشت، کارخانه نوآوری آزادی با همراهی حدود ۲۰ کسب و کار خونگی شروع به کار‌ کرد و شش ماه بعد در بهمن ماه فضای دیگه‌ای رو در نقطه‌ای دیگه از تهران، در مجموعه آوا سنتر راه اندازی کرد، در حال حاضر محصولات حدود ۱۹۰ کسب و کار در کار.خونه ارائه میشه و به فروش می‌رسه.

کار.خونه از یک اتفاق در کارگاه هفت و هشت (واقع در کارخانه نوآوری آزادی) شروع شد. تصمیم گرفتیم، عمل کردیم بهش و تا اینجای کار، با کمک شماها پیش اومدیم. در حال حاضر دو فضای فیزیکی و یک وب سایت و از همه مهم تر یک تیم داریم، تیمی که تصمیم گرفته اولویت کارش بر همراهی، حمایت، تلاش و صبوری بذاره تا کار.خونه حرکتی باشه که از خونه‌ها شروع میشه و امیدواریم آخرش به کارخونه‌ها ختم بشه.
ما از شروع کار.خونه سعی کردیم محصولاتِ کسب و کارهای کوچک و تولید شده در خونه‌ها که سعی می‌کنند محصولی با ‌قیمت و کیفیت مناسب تولید کنند رو دور هم جمع، معرفی و عرضه کنیم، تا به پشتوانه‌ی این همکاری‌ و آورده‌های بعدی آن، بستری برای کمک به رشد و توسعه‌ی همین کسب و کارها بشویم.