کار.خونه یک پلتفرم کارآفرینی اجتماعی‌ست که مرداد ۱۳۹۹ در کارگاه هفت و هشت واقع در کارخانه نوآوری آزادی (بزرگترین اکوسیستم استارت‌آپی خاورمیانه) با همراهی حدود ۲۰ کسب و کار خانگی و مستقل شروع به کار‌ کرد و شش ماه بعد در بهمن ماه فضای دیگری‌ را در نقطه‌ای دیگر از تهران، در مجموعه آوا سنتر راه اندازی کرد که به مدت یک سال فعال بود. (بهمن ۱۳۹۹ – اسفند ۱۴۰۰)

در حال حاضر محصولات حدود ۳۰۰ کسب و کار درکار.خونه ارائه می‌شود و به فروش می‌رسد. هدف اصلی ما در کار.خونه حمایت و همراهی کسب وکارهای‌خانگی،کوچک و مستقل است ‌که این حمایت صرفاً در بحث فروش محصولات نیست؛ علاوه بر فروش محصول، برنامه‌هایی برای معرفی این کسب وکارها هم داریم. همچنین در راستای ارتقاء سطح دانش در پیشبرد کسب وکارها،کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی را برای مخاطبان‌ کار.خونه از طرف تولیدکننده‌ها و با حمایت‌ کار.خونه اجرا می‌کنیم؛ که تا امروز حدود ۴۶ کارگاه با عنوان‌های مختلف از جمله :کارگاه اره‌کاری با نقره و برنج، کارگاه خلاقیت با گِل، کارگاه گلیم بافی، کارگاه آینه کاری و … برگزار کرده‌ایم.

شعار ما در کار.خونه “از کارِ خونه تا کارخونه” با این هدف انتخاب شده که امیدواریم با شروع این داستان، بتوانیم تاثیر مثبتی در راستای ایجاد فرهنگ سازی در فضای کسب و کارهای خانگی و کوچک داشته باشیم تا تعدادی از آن‌ها در آینده کارخانه واقعی خود را داشته باشند و آنها هم بعد از بزرگ شدن، کمک و همراهی کسب و کارهای کوچک را وظیفه خود بدانند و در همین راستا فعالیت داشته باشند.